This is a continuing vote of confidence of the Filipino people in the leadership of President Duterte. True to his words, the President continues to deliver on his campaign promise of providing a better and more comfortable life for all despite the challenges caused by ongoing pandemic.

Bagamat nakakataba ng puso ang 91% approval rating ng Pangulo, hindi pa po tapos ang ating trabaho na maglingkod sa bayan. Sa mga kasamahan ko sa gobyerno, gamitin natin itong inspirasyon upang mas lalong pagbutihin ang ating serbisyo sa taumbayan bilang pagkilala sa tiwala na ibinibigay nila sa atin.

At habang patuloy nating nilalabanan ang pandemyang ito, sisiguraduhin nating maipagpatuloy rin ang lahat ng mga magagandang pagbabagong sinimulan ng ating Pangulo para sa ikabubuti ng buong bansa.

Basta kami ni Pangulong Duterte, patuloy kaming magseserbisyo sa inyo sa abot ng aming makakaya. Kahit walang mataas na approval rating, magseserbisyo kami para sa ikabubuti ng kapwa naming Pilipino.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.